Facebook /  G+ /  Hotline :

Tin tức  /  Văn hóa doanh nghiệp

 

 

Ban lãnh đạo Công ty CP Kiến trúc Đô thị Nam Thăng Long luôn chú trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải đi đôi với trách nhiệm cộng đồng. Nếu như văn hóa làm nên “nhân cách” cho doanh nghiệp, thì trách nhiệm xã hội sẽ góp phần củng cố uy tín của doanh nghiệp. Do đó, tại Nam Thăng Long, yếu tố văn hóa và trách nhiệm luôn được coi trọng, là mục tiêu phấn đấu để đạt được giá trị đạo đức cao nhất.

Công ty luôn cố gắng xây dựng một môi trường làm việc năng động, phát huy tối đa khả năng của mỗi thành viên, tạo cơ hội cho những tài năng và con người tâm huyết cùng phát triển sự nghiệp lâu dài. Bởi, thành công của mỗi cá nhân góp phần tạo nên thành công chung của doanh nghiệp, và thành công của doanh nghiệp cũng là vì lợi ích của từng cá nhân.

Ở Nam Thăng Long, mọi người sống, làm việc và gắn bó với nhau, phấn đấu cho một mục tiêu chung vì sự phát triển của công ty. Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong công ty luôn coi những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp làm kim chỉ nam cho mọi hành động, không ngừng hướng đến giá trị cao nhất của tính “Chân – Thiện – Mỹ”. Mỗi thành viên của Nam Thăng Long luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân.

 Thông qua việc xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, năng động, Ban lãnh đạo công ty mong muốn phát huy tối đa mọi tiềm năng của cá nhân phục vụ cho sự phát triển chung của công ty. 

 

Kết nối với chúng tôi