Facebook /  G+ /  Hotline :

Giới thiệu

Thư ngỏ Tổng Giám đốc
  Giờ đây, chúng tôi đang đứng trước cơ hội rất lớn để đưa Công ty bước sang giai đoạn phát triển mới, với một tầm cao mới.  Và để có...
Sơ lược về công ty
Với phương châm luôn hướng đến những giá trị “Chân – Thiện - Mỹ”, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty CP Kiến trúc Đô thị ...
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh:  Kiến tạo những không gian sống lý tưởng với chất lượng, giá cả hợp lý, góp phần mang lại những giá trị tốt nhất cho khách...
Sơ đồ tổ chức
Thông qua việc xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, năng động, Ban lãnh đạo công ty mong muốn phát huy tối...